ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (?ÁSZF?) tartalmazza Hacsavecz Beatrix egyéni vállalkozó (Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó út 78-80. Adószám: 72258134-1-43), mint szolgáltató (?Szolgáltató?) által üzemeltetett webáruházban, honlapon, projektben  (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

ÁSZF szempontjából Felhasználó (ezzel egyenértékű megnevezés a továbbiakban: megrendelő, résztvevő, jelentkező) minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, aki bármely szolgáltatását igénybe veszi, aki résztvevőként és/vagy olvasóként regisztrál, ezáltal a  Weboldal szolgáltatásainak használatát megkezdi.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy a Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között on-line szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel.

A Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja.

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Hacsavecz Beatrix egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 78-80.

A szolgáltató elérhetősége: beatrix.hacsavecz@elmenyfestok.hu

A szolgáltató nyilvántartási száma: 29221495

A szolgáltató adószáma: 72258134-1-43

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79567/2014.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai: Web-server Kft. 4025 Debrecen, Pást u. 2. I/5. info@web-server.hu

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

A Weboldal böngészésvel a felhasználó tehát kifejezetten elfogadja, hogy a Weboldal Szolgáltatójának szellemi termékét olvassa – a Weboldal tartalma, képei, szövegei, szerzői jogi védelem alatt állnak és a Szolgáltató jogtulajdonát képezik.

 

A Weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a Szolgáltató neve és a forrás kötelezően feltüntetendő és kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott terjedelemben, formában és módon.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szakmai vagy üzleti okok végett – mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó előírásokat – ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek. Ilyen esetben a Szolgáltató a már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat visszautalja a vevő részére.

 

Amennyiben a Weboldal Szolgáltatójának előzetes, írásbeli engedélye hiányában bizonyíthatóan felfedhető a Weboldal tartalmának, a Szolgálatatások és/vagy termékek teljes egészében vagy részben történő másolása oldalanként napi 220.000 Ft+Áfa azaz ketőszázhúszerer Forint + Áfa összegű kötbért számláz a jogosulatlan felhasználónak.

A másolással a Felhasználó kifejezetten elfogadja, és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti ezt a kötbér megállapodást.

A bizonyítás módja: közjegyzői internetes tartalom tanúsítás, amely közokirat és amelynek költségét a kötbérrel együtt a jogtalan Felhasználóra hárítja a Szolgáltató.

 

A hírlevelekre, információs levelekre, oktató anyagokra a feliratkozás önkéntesen történik.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő (Szolgáltató)  oldalain kezdeményezett feliratkozás, bárminemű ingyenes tartalom letöltése, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek az Adatkezelő (Szolgáltató) weboldalainak bármelyikétől érkezhetnek.

 

A Szolgáltató a leiratkozás lehetőségét minden levelében biztosítja.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók köréből törölje azokat a felhasználókat, akik nem létező e-mail címmel, nem teljes vagy valótlan adatokkal vagy konkurens piaci szolgáltató részéről iratkoznak fel.  Ezen Szolgáltatói döntés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.

 

A Felhasználó a regisztrációjával, részvételével kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF minden pontját és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Bármilyen programra a jelentkezés ténye akkor tekinthető megvalósultnak, ha a Felhasználó kifejezetten megerősíti részvételi szándékát a részvételi díj, előleg, vagy más a programokon, eseményeken való részvétel térítésére szolgáló összeg egészének vagy bármely részösszegének a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással.

 

A Felhasználó jelentkezésével, regisztrációjával, részvételével hozzájárul ahhoz, hogy az események során készített munkái, a róla készült fotók, filmfelvételek, interjúk, oktatási, kommunikációs célból felhasználásra kerüljenek.

 

A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok, e-mail cím megadásából eredő károkért.

 

A Szolgáltatással kapcsolatos információkat a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi.

 

SZENVEDÉLYES SZÍNEZŐK

 

Szenvedélyes Színezők címmel kézzel rajzolt színezők tölthetők le, vásárolhatók meg a Szolgáltatótól.

A Weboldalon indított megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

A Megrendelés beérkezését követően Díjbekértőt állítunk ki a megvásárolni kívánt termékről, amelyet a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikusan a Szolgáltató elküld.. A Díjbekérő megérkezését követően a Felhasználó köteles a Megrendelt tétel ellenértékét a tájékoztató anyagokban megadottak szerinti esedékességi határidőig kiegyenlíteni a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 11773391-11935092 bankszámlájára átutalással vagy postai csekkes befizetéssel.

 

A Díjbekérőn szereplő díj a fenti bankszámlára történő megérkezését követően a Szolgáltató 48 órán belül megküldi a file-ok letöltéséhez szükséges linket.

 

A Szolgáltató postai megrendelés esetén az átutalás megérkezését követően kiállítja a Felhasználó részére a számlát és e-mailben megküldi azt.

A postai feladás időpontja: az átutalás Szolgáltató bankszámláján (  OTP Banknál vezetett 11773391-11935092 bankszámlája ) történő jóváírását követő 2 munkanapon belül, amelyről a Regisztrációnál megadott e-mail címre értesítést küld a Szolgáltató.

 

Amennyiben a Felhasználó a teljes díjat az esedékesség időpontjáig nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

EGYÉB PROGRAMOK

– Élményfal Közösségi-, Csapatépítő Projekt,

– Szenvedélyes Színező Klub

 

A jelentkezés a Szolgáltató által szervezett bármely programra a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A programokra való bejutás és részvétel csak határidőre teljesített befizetés esetén lehetséges.

 

Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor a részvételi díj 100%-a visszautalásra kerül a befizető bankszámlájára.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására, dátummal ellátva.A módosítást követően bármely szolgáltatása használatával a Felhasználó elfogadja az aktuális ÁSZF-et. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó adatai bármilyen okból  törlésre kerülnek.