Adatvédelem


Adatvédelmi tájékoztató

 

A honlap teljes tartalma Hacsavecz Beatrix tulajdonát képezi.

 

Hacsavecz Beatrix egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait – az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azt át nem adja -, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik Hacsavecz Beatrix egyéni vállalkozó által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1094 Budapest, Tűzoltó út 78-80.

Az adatkezelő elérhetősége: beatrix.hacsavecz@elmenyfestok.hu, 70/3646-155

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 79567/2014.

 

Tárhelyszolgáltató: Web-server Kft. 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: info@web-server.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő oldalain kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek az Adatkezelő weboldalainak bármelyikétől érkezhetnek.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail) , Szállítási cím, Számlázási cím.

 

Az adat gyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, elektronikus és postai levelek küldése.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  • A Magyar Posta Zrt. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően törlésre kerülnek.

 

A vásárló kérelmezheti az Adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolat személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését  az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.