Hogyan állította vissza az Úr a látásomat

A látás kontakt helyreállítása

hogyan állította vissza az Úr a látásomat

Minden nap a látomásom Látomás-fekete alak nlc Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd!

Látás javítása, tippek, és praktikák

A Szabadító apostolait elvetették és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvétetett a földről. A világnézet fő alkotóelemeinek jellemzői Látásgyakorló rendszerek Hogyan állította vissza az Úr a látásomat Szent István Társulati Biblia - Apostolok Cselekedetei - ApCsel 10 És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Joseph Smith, egy fiatalember, aki ban a New York állambeli Palmyra járásban élt, egyike volt azon embereknek, akik az Úr beszéde után kutattak, amely elveszett a földről.

Joseph erős és aktív fiatalember volt, fehér bőrű, világosbarna hajú és kék szemű, id. Hosszú órákat dolgozott édesapjával és bátyjaival; fát vágtak és gabonát ültettek a család negyven és fél hektáros erdővel borított farmján. Szent István Társulati Biblia - Dániel könyve - Dán 10 Az ifjú Joseph a család fenntartásában segédkezett, ezért éppen csak annyi hivatalos oktatásban volt része, hogy megtanulja az írás, olvasás és számtan alapjait.

Ez idő tájt vallási felbuzdulás lelkülete söpört végig New York nyugati részén, ahol a Smith család élt. Smithék, másokhoz hasonlóan, részt vettek a környék keresztény felekezeteinek a feléledésében. Míg családjának néhány tagja csatlakozott az egyik egyházhoz, Joseph nem. A megtört szív felkészült szív Ahogy azokat magamra vonatkoztattam, és közelebbről megismerkedtem a különböző felekezetekkel, nagyon elcsodálkoztam, mert rájöttem, hogy hitvallásukat nem ékesítették azzal a szentséges élettel és isteni beszéddel, amely megegyezett volna mindazzal, amit a szent gyűjteményben találtam.

ra állítottam vissza látásomat

Ez elszomorította lelkemet. Az ifjú Joseph Smith igazság utáni kutatása egy fás ligetbe vezette őt, hogy Istentől kérjen bölcsességet, amire szüksége volt.

  • Kezek elzsibbadnak és látássérülnek
  • Piper vissza akarom kapni a látásomat Mit tegyél, ha romlik a látásod?
  • Hogyan állítottam vissza a látásomat, Javult a gyengén látásom | TermészetGyógyász Magazin
  • Hogyan állítottam vissza a látásomat mínusz 4, Látásjavító szemműtét - elmenyfestok.hu Hozzászólások
  • Kommunikációs fejlátás
  • Látásjavító szemműtét.
  • Látás helyreállítása!
  • Hogyan állítottam vissza a látásomat mínusz 4 Szemműtét élőben vak születésétől kezdve helyreállt a látás Tanácsot csak a képek megtekintése után tudok adni.

Imájára való válaszként Mennyei Atya és Jézus Krisztus megjelentek neki, megnyitva az utat az evangélium utolsó napokban történő visszaállítása előtt. Account Options Ezt a csodálatos eseményt Joseph Smith egyszerű, mégis ékesszóló szavakkal mondja el.

hogyan állította vissza az Úr a látásomat

A metodistáknál kezdődött, majd hamarosan átterjedt a vidék minden szektájára. Valóban úgy látszott, hogy az egész vidéket magával ragadta, hogyan állította vissza az Úr a látásomat nagy tömegek csatlakoztak a különböző minden nap a látomásom, ami nem kis zavart és széthúzást okozott a lakosság között, amikor egyesek így kiabáltak, hogy: »Ide figyeljetek!

Atyám családját a presbiteriánus hitre térítették, és négyen közülük, név szerint anyám, Lucy, fivéreim, Hyrum és Samuel Harrison, és nővérem, Sophronia, be is léptek abba az egyházba. A nagy nyugtalanság ezen időszakában elmémet komoly mérlegelés és nagy szorongás járta át; de bár érzéseim mélyek és gyakran kínzóak voltak, mégis távol tartottam magamat mindezen felekezetektől, habár amikor csak alkalmam volt rá, elmentem különböző gyűléseikre.

Később szívem bizonyos mértékben a metodista szektához húzott, és szerettem volna hozzájuk csatlakozni; de oly nagy volt a zűrzavar és az ellentét a különböző felekezetek között, hogy lehetetlen volt egy látás agy osztály fiatal és a világ és az emberek dolgaiban annyira járatlan egyénnek, mint amilyen akkor én voltam, biztos elhatározásra jutni arra nézve, hogy kinek van igaza, és ki téved.

Elmém rövidlátás 75 nagyon nyugtalan volt, oly nagy és szüntelen volt a vitatkozás és a zűrzavar. A presbiteriánusok nagyon eltökéltek voltak a baptisták és a metodisták ellenében, és mind érvelés, mind álokoskodás tekintetében bevetették hatalmukat, hogy bebizonyítsák azok tévedéseit, vagy legalábbis elhitessék az emberekkel, hogy tévedésben vannak.

Másrészről a baptisták és a metodisták is ugyanolyan buzgón igyekeztek megalapozni saját dogmáikat és meghazudtolni mindenki mást. E szócsaták és a vélemények vihara közepette gyakran azt kérdeztem magamtól: Mit tegyek? E sok felekezet közül vajon melyiknek van igaza; vagy talán mindannyian tévednek? Ha bármelyiküknek igaza van, melyik az, és hogyan tudhatnám meg?

hogyan állította vissza az Úr a látásomat

A mennyek nyitva állnak Miközben a hitbuzgó felekezetek versengése által okozott rendkívüli nehézségek miatt gyötrődtem, egy nap Jakab apostol levelét olvastam, az első fejezet ötödik versét, amely így szól: Ha pedig valaki közületek híján van a bölcsességnek, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki.

Soha egyetlen szentírásrész sem szólt nagyobb erővel az ember szívéhez, mint akkor ez az minden nap a látomásom. Úgy tűnt, nagy erővel hatolt szívem minden érzésébe.

Piper vissza akarom kapni a látásomat

Újra meg újra átgondoltam, tudva, hogy ha valakinek bölcsességre van szüksége Istentől, hát az én vagyok; mert hogy miként cselekedjek, nem tudtam, és hacsak nem tudok minden nap a látomásom meglévő tudásomnál többre szert tenni, soha meg sem tudnám; mert a különböző minden nap a látomásom vallási tanítói ugyanazon szentírásrészt olyannyira eltérően értelmezték, hogy a kérdésnek a Biblia alapján történő megválaszolásába vetett minden bizalmat megsemmisítettek.

Idővel arra a megállapításra jutottam, hogy vagy sötétségben és zavarban kell maradnom, vagy pedig úgy kell tennem, amint Jakab utasít, vagyis Istentől kérni. Joseph Smith tanításai Egy csodálatos, minden nap a látomásom nap reggelén volt ez, ezernyolcszázhúsz kora tavaszán. Ez volt az első alkalom az életemben, hogy minden nap a látomásom próbát tettem, mert hogyan állította vissza az Úr a látásomat aggodalmam közepette addig még soha nem próbáltam hangosan imádkozni.

hogyan állította vissza az Úr a látásomat

Miután félrevonultam arra a helyre, melyre korábban menni szándékoztam, amikor körbenéztem magam körül, és magamat egyedül találtam, letérdeltem, és elkezdtem Isten előtt feltárni szívem vágyait. Normális látást akarok Olyan emberek, akik helyreállították hogyan állította vissza az Úr a látásomat látásukat Látomás, hogyan lehet tudni Tapasztalatok és látomások Ellen Gould White Könyvtár Alighogy elkezdtem, amikor nyomban megragadott valamilyen hatalom, mely teljesen erőt vett rajtam, és olyan megdöbbentő hatással volt rám, hogy nyelvem megbénította, és nem tudtam beszélni.

hogyan állította vissza az Úr a látásomat

Sűrű sötétség gyűlt körém, és egy ideig úgy tűnt számomra, mintha azonnali pusztulásra lettem volna ítélve. Azonban összeszedtem minden erőmet, hogy Istent szólítsam, hogy szabadítson ki engem ennek az ellenségnek a hatalmából, amely engem megragadott. Amikor a fény megpihent rajtam, két Személyt láttam felettem a minden nap a látomásom állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt.

Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!

Azzal, hogy az Úrhoz forduljak a kérésemmel, az volt a célom, hogy megtudjam, az összes szekta közül melyiknek van igaza, hogy tudhassam, melyikhez csatlakozzak. Ezért, amint magamhoz tértem, hogy beszélni tudjak, megkérdeztem a felettem a fényben álló Személyeket, hogy az összes szekta közül melyiknek van igaza szenilis hyperopia addig még soha nem jutott eszembe, hogy mindegyik téved — és melyikhez csatlakozzak.

ÁMÓSZ KÖNYVE Azt a választ kaptam, hogy egyikhez sem szabad csatlakoznom, mert mind tévednek; és a hozzám beszélő Személy azt mondta, hogy minden hitvallásuk utálatos az ő szemében; hogy azok a hívők mind romlottak; hogy: »ajkaikkal közelednek hozzám, de szívük távol van tőlem, az emberek parancsolatait pedig tanokként tanítják, kiknél megvan az isteniség látszata, ám annak hatalmát megtagadják«. Ismét megtiltotta nekem, hogy bármelyikükhöz is csatlakozzak; és sok más dolgot is mondott nekem, melyeket most nem tudok leírni.

Amikor ismét magamhoz tértem, hanyatt fekve találtam magam, amint feltekintek az égre.

hogyan állította vissza az Úr a látásomat

Amikor a fény eltűnt, nem volt erőm; de miután hamar rendbe jöttem valamennyire, hazamentem. Amint a tűzhelynek minden nap a látomásom, édesanyám megkérdezte, mi baj van.

Fontos információk