Ellentétes nézőpontok megfogalmazása

ellentétes nézőpontok megfogalmazása

Lásd: Hamis mérleg "A" kellő pártatlanság "megfontolásakor Amikor tudományos kérdésekben konszenzus alakult ki, ellentétes álláspontot képviselve a" kellő figyelembevétel nélkül " A súly "hamis egyensúlyhoz" vezethet, ami azt jelenti, hogy a nézők a kérdést a jelenleginél vitatottabbnak érezhetik.

ellentétes nézőpontok megfogalmazása

Ez nem azt jelenti, hogy a tudósokat nem lehet megkérdőjelezni vagy megkérdőjelezni, hanem azt, hogy a hozzájárulásukat megfelelően ellenőrizni kell.

Sok ilyen meggyőződés létezik a világon, némelyik népszerű és némelyik kevéssé ismert: azt állítja, hogy a Föld laposhogy a Templomos Lovagrendek birtokolták a Szent Grálthogy az Apollo holdraszállások álhírek voltakés hasonlóak.

Az összeesküvés-elméleteketaz áltudományta spekulatív történelmet vagy az elfogadható, de jelenleg ellentétes nézőpontok megfogalmazása nem elfogadott elméleteket nem szabad legitimálni az elfogadott tudományos ösztöndíjjal való összehasonlítással. Enciklopédia-íróként nem foglalunk ellentétes nézőpontok megfogalmazása ezekben a kérdésekben, mellette vagy ellen; pusztán elhagyjuk ezeket az információkat, amennyiben azok beillesztése indokolatlanul legitimálná azokat, és egyébként ezeket az ötleteket a megfelelő kontextusukba foglaljuk és leírjuk, tekintettel a megalapozott tudományosságra és a világ tágabb meggyőződésére.

Próbálja ki a könyvtárat, hogy elismert könyveket és folyóiratcikkeket találjon, és keresse meg az interneten a legmegbízhatóbb forrásokat.

Wikipédia: Semleges nézőpont

Ha segítségre van áfonya látásjavító tabletta ellentétes nézőpontok megfogalmazása minőségű források ellentétes nézőpontok megfogalmazása, kérdezze meg a többi szerkesztőt a cikk beszélgető oldalánvagy dolgozzon a referencia pultnál. Azonban, ha megbízható forrásból ellentmondanak egymásnak, és vannak viszonylag egyenlő hangsúlyt, írja le mindkét álláspontot és a munka egyensúlyát.

Ez magában foglalja az ellentétes nézetek világos leírását, másodlagos vagy harmadlagos forrásokra támaszkodva, amelyek ellentétes nézőpontok megfogalmazása szempontból írják le a nézeteltérést. A Wikipédia nem folytat vitákat. A viták semleges jellemzéséhez következetesen pártatlan hangvételű nézőpontok szükségesek; máskülönben a cikkek pártos kommentárokként jelennek meg, még akkor is, ha minden releváns szempontot bemutatnak.

Még akkor is, ha egy témát tények, nem pedig vélemények formájában mutatnak be, a tények kiválasztásának, bemutatásának vagy rendezésének módján keresztül nem megfelelő hangnem vezethető be.

Ellentétes nézőpontok, WP:ARÁNY A látásvizsgálati berendezés nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan. Egy fontos pontosítás: a mely ételek tartalmazzák a látás vitaminját összehasonlító cikkekben nem kell ugyanannyi vagy ugyanolyan részletes figyelmet szentelni a kisebbségi nézeteknek, mint a népszerűbbeknek; azok az álláspontok, amelyeket csak egy jelentéktelen kisebbség képvisel, egyáltalán nem kell, hogy megjelenjenek. Például, az angol Wikipédia Föld szócikkében éppen csak említik a lapos föld elméletét, amely egy elszigetelt kisebbség véleménye. Ne próbáljunk egy vitát úgy bemutatni, mintha egy kisebbségi vélemény ugyanakkora figyelmet érdemelne, ellentétes nézőpontok egy elterjedtebb nézőpont; azokat az álláspontokat pedig, amiket alig néhányan képviselnek, elég csak a róluk ellentétes nézőpontok cikkben bemutatni. A szociális képességek fejlesztésének módszertana Ellentétes nézőpontok egy ilyen, nem jelentős ellentétes nézőpontok által hangoztatott ellentétes nézőpontok megfogalmazása teret adunk és aránytalanul nagy hangsúlyt biztosítunk neki, azzal hamis beállításban mutatjuk be az egész vitát.

A semleges cikkeket olyan hangnemben írják, amely elfogulatlan, pontos és arányos ábrázolást nyújt a cikkben szereplő összes álláspont számára. A Wikipedia-cikkek hangnemének pártatlannak kell lennie, sem egy adott nézőpontot sem támogatva, sem elutasítva.

Ellentétes jelentésű szavak

Ne próbáljon közvetlenül idézni olyan résztvevőket, akik heves vitában vesznek részt; ehelyett foglalja össze és terjessze elő az érveket pártatlan hangnemben. Ezt nem nekünk kell eldöntenünk, de megjegyezzük, amit mások mondanak. A művészetről és más kreatív témákról pl. Zenészek, színészek, könyvek stb.

Szóló Wikipedia-cikkek hajlamosak elzárkózni. Ez egy enciklopédiában nincs helyén. Az esztétikai vélemények sokfélék és szubjektívek - lehet, hogy nem mind értünk egyet abban, hogy ki a világ legnagyobb szopránja. Helyénvaló azonban megjegyezni, hogy egy művész vagy egy alkotás hogyan fogadta a kiemelkedő szakértőket és a nagyközönséget.

Például a Shakespeare-ről szóló cikkben meg kell említeni, hogy őt széles körben ellentétes nézőpontok megfogalmazása angol nyelv egyik legnagyobb szerzőjének tartják. Általánosságban elmondható, hogy néha megengedhető egy cikk alanyának hírneve, ha ez a hírnév széles körben elterjedt és informatív az olvasók ellentétes nézőpontok megfogalmazása.

A kreatív alkotásokról szóló cikkeknek áttekintést kell adniuk közös értelmezéseikről, lehetőleg hivatkozással az értelmezéseket vezető szakértőkre. Az ellenőrizhető közéleti és tudományos kritikák hasznos kontextust kínálnak a műalkotások számára. Figyelni kívánt szavak A Wikipédiában nincsenek tiltott szavak vagy ellentétes nézőpontok megfogalmazása, de bizonyos kifejezéseket körültekintően kell használni, mert elfogultságot eredményezhetnek.

Ennek vagy más kétségkifejezéseknek a használata úgy tűnhet, hogy egy cikk elősegíti az egyik pozíciót a másik felett. Próbáljon egyszerűbben kijelenteni a tényeket anélkül, hogy ilyen betöltött szavakat használna ; például "Jim azt mondta, hogy fizetett a szendvicsért".

Wikipédia:Semleges nézőpont

Törekedjen a hízelgőbecsmérlő, homályos vagy sablonos kifejezések kiküszöbölésérevagy egy adott nézőpont jóváhagyására kivéve, ha ezek a kifejezések egy figyelemre méltó forrásból származó idézet részét képezik. Elfogultság a forrásokban A megbízható forrásokkal kapcsolatos vitában gyakori érv az, hogy az egyik forrás elfogult, ezért egy másik forrást kell előnyben részesíteni. Egyes szerkesztők azzal érvelnek, hogy az elfogult forrásokat nem szabad használni, mert nem megfelelő POV-t vezetnek be egy cikkbe.

Az elfogult forrásokat azonban önmagában az elfogultság alapján nem tiltják, bár a forrás egyéb aspektusai érvénytelenné tehetik azt. Semleges nézőpontot úgy kell elérni, hogy a források elfogultságát kiegyensúlyozzuk a vélemény megbízható ellentétes nézőpontok megfogalmazása alapuló súlya alapján, és nem zárjuk ki azokat a forrásokat, amelyek nem felelnek meg a szerkesztő nézőpontjának.

Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen elfogult forrást kell használni; jobban szolgálhat egy cikk számára, ha teljesen kizárja az anyagot.

Ellentétes nézőpontok,

Például "John Doe a legjobb baseball-játékos" véleményt nyilvánít, és a Wikipédiában nem lehet azt állítani, mintha tény lenne. Tényszerű nyilatkozatként szerepelhet a véleményről: "John Doe baseball képességeit olyan baseball bennfentesek dicsérték, mint Al Kaline és Joe Torre.

Egy másik megközelítés az állítás pontosítása vagy megalapozása azáltal, hogy megadják azokat a részleteket, amelyek valójában tényszerűek. Például: "John Doe-nak volt a legmagasabb ütési átlaga a fő ligákban és között. De ezen nem vitatkoznak.

Nézőpont és szöveg 1. A nézőpont két aspektusa Mi is valójában a nézőpont, és mennyire következik a jelölő rendszerek médiumok használatából?

Kerülje el a kísértést, hogy az elfogult vagy véleménynyilvánításokat menyét szavakkal fogalmazza megpéldául: "Sokan azt gondolják, hogy John Doe a legjobb baseball-játékos. A POV villák nem engedélyezettek a Wikipédiában. Az adott témával kapcsolatos összes tényt és fontos szempontot egy cikkben kell kezelni, kivéve a spinoff alcikkeket.

Wikipédia:Semleges nézőpont

Néhány téma olyan nagy, hogy egy cikk nem képes ésszerűen lefedni a téma összes aspektusát, ezért létrejön egy spinoff alcikk. Például az evolúció mint tény és elmélet az evolúció egyik alcikkjea teremtés — evolúció vitája pedig a kreacionizmus egyik alcikkje.

ellentétes nézőpontok megfogalmazása

Ez a típusú felosztás csak akkor megengedett, ha semleges szempontból íródott, és nem lehet kísérlet arra, hogy elkerülje a konszenzus folyamatát egy másik cikknél. Szükséges feltételezések megtétele Parancsikon WP: MNA A cikkek írása során előfordulhatnak olyan esetek, amikor bizonyos feltételezések meghozatala szükséges a téma átjutásához.

Például az evolúcióról írva nem hasznos, ha minden oldalon kivonják a teremtés-evolúció vitáját. Gyakorlatilag nincs olyan téma, amely folytatódhatna anélkül, hogy feltételezne néhányat, amelyet valaki ellentmondásosnak találna.

Account Options

Ez nemcsak az evolúciós biológiában, hanem a filozófiában, a történelemben, a fizikában stb. Nehéz szabályt kidolgozni, de a következő elv segíthet: valószínűleg nincs jó ok valamilyen feltételezés megvitatására egy adott oldalon, ha ezt a feltételezést a legjobban egy másik oldalon tárgyalják mélyebben.

Egy rövid, nem feltűnő mutató azonban megfelelő lehet. Vitatott témák A Wikipedia számos olyan területtel foglalkozik, amelyek gyakran éles viták tárgyát képezik mind a való világban, mind az enciklopédia szerkesztői között. Az NPOV megfelelő megértését és alkalmazását a Wikipédia minden területén keresik, de gyakran ezekre van erre szükség.

ellentétes nézőpontok megfogalmazása

Fringe elméletek és áltudomány.

Fontos információk