A látás pszichológiája.

a látás pszichológiája

Ebben a folyamatban az adott érzékszervhez tartozó ingerspecifikus receptorok regisztrálják a látás pszichológiája környezet változását az ingertmajd ezt az információt továbbítják ingerület formájában az idegrendszer központi részei agygerincvelő felé. A definíció alapján érzékelésnek számít a retina fényviszonyváltozásra adott reakciója, a csiga hanghullámokra adott viselkedése, de a bőr nyomásra vagy éppen hőmérsékletváltozásra való reagálása is.

a látás pszichológiája

Mindegyik érzékelés közös mozzanata a környezeti változás nagyságát és milyenségét egyértelműen jelző ingerület receptorok általi létrehozása. Az érzékelés és észlelés viszonya[ szerkesztés ] A pszichológiában az érzékelés és észlelés fogalmai eltérő jelentéssel bírnak. Míg az érzékelés a környezeti változások regisztrációjának és ingerületté alakításának fiziko-kémiai folyamata, addig az észlelés magában foglalja az elemi ingerek például fényintenzitás változás felvételétől a komplex tapasztalati élmény kialakulásáig terjedő folyamat kifejtését is.

a látás pszichológiája

Ezért ezeket az egészen egyszerű információkat melyeket az érzékelés során gyűjtünkaz észlelés folyamatában meg kell toldani olyan információfeldolgozó algoritmusokkalamik kiegészítik, helyesbítik esetleg pótolják az elemi ingerek hiányosságait. Az ökológiai pszichológia nézőpontja szerint azonban szükségtelen megkülönböztetni az érzékelést az észleléstől.

a látás pszichológiája

Ehhez az elméleti irányzathoz tartozó pszichológusok egységes észlelésről beszélnek, ami magában foglalja az érzékelést is. Feltevésük szerint a környezet elemi ingerei elégséges, mi több részletgazdag információkkal szolgálnak a komplex élmények, és pontos környezeti adaptációk létrejöttéhez lásd például az optikus áramlást.

Fontos információk