Valery látomása, Valery látomása, Bejegyzés navigáció

Paul Valéry francia költő, esszéíró – Lighthouse

Valery látomása, Account Options

Nincs magyarázat — minden csak szócsavarás. Minden elégtelen — Kiválasztás stb. Az élet úgy cserélgeti az egyedeket, ahogy egy mozgó tárgy a környezetét, vagy az utas a járműveket — egyedek szerint változó időnként. Úgy értjük, hogy a könyv izgalmas, tele van eseménnyel Valery látomása mozgalmassággal; érdekesség és feszültség, gyors változások és meglepetések sorjáznak benne.

Csakhogy az élet nem mozgás.

Inkább Valery látomása, és csak olyan körülmények közt aktivizálódik olyan tékozlóan, amelyekben a létfenntartás megköveteli — akár az egyed rovására is. A vitális pazarlás sokkal inkább azokban a magvakban nyilvánul meg, amelyek éveken át megőrzik, még a legalacsonyabb hőmérsékleten is, a csírázóképességüket. Lásd: emlékezet. Ez alapvető tény.

Minden elégtelen — Kiválasztás stb.

A legfontosabb biológiai tény. Itt-ott képesek ebből végtelen kis mértékben kilépni.

Valery látomása

Folytonosan rendszerekben kell gondolkodnunk. Kifeszített rugó. Nincs miértje annak az elképzelésnek, amely létrehozza és mozgatja ezeknek az állatoknak a milliárdjait. Önkényes, hiábavaló és leleményes ténykedés. Mihelyt eltávolodunk attól, ami mozdulatlan, megjelenik és elkezd hímezni-hámozni a feltételezés, az élőlény beavatkozik abba, amit csak a maga módján lát és irányít.

Valery látomása

Egy fa ismétlődésekkel van elborítva. Nem egyéb mint eleven és rezgésben lévő szám. Minden erdő azt susogja: levél, levél… Levelek milliói.

És, a nedvek nyomása minden irányba kiterjed; hatása azonban előre megadott, diszkrét számú hajtás. Kihívók és elvontak.

E sugárzó, sugaras, áttetsző lények szimmetriája, tündökletesen eleven lágyságuk, Valery látomása majdnem folyékony élet elmosódott és mégis szabályos formái a folyadékban. Életük olyan átalakulások folytonos sorozata, amelyek csak és kizárólag folytonosak lehetnek miután semmi szilárd anyag nincs a testükben.

Az élők fajainak nincs Valery látomása, legalábbis olyanformán, ahogy mostanáig osztályozták őket.

Paul Valéry francia költő, esszéíró

Úgy látszik, az élet vaktában halad és szerveződik azok között a fölöttébb szűkös fizikai feltételek között, amelyek számára adottak — Eljárása behatárolt diktandóra, kölcsönösségekre kárhoztatott egyedeken megy végbe.

Az életben a folytonos fogyasztás, Valery látomása állandó átalakulás a legfeltűnőbb.

Valery látomása

Egy bizonyos közegromlás mikéntje. Sokkal jobban el tudja képzelni ez utóbbiak változatait, mint az előbbiekét. Holott ehhez sokkal közelebb áll, vagy közelebb kellene állnia, mint amazokhoz. Talán azt lehet gondolni, hogy az összes csillag egy maroknyi mag, amelyek közül egyesek kicsíráznak… CXIII.

Ceiling of the Sistine Chapel

Például: sugárzik; ennek következtében a nap felé fordul és hidrokarbonátot szív magába. CXV Olyan alakulat, amely ki tudja játszani Carnot törvényét és meg tud küzdeni vele.

  • Paul Valéry francia költő, esszéíró – Lighthouse
  • A 2 látás jó vagy rossz
  • Stéphane Mallarmé – Wikipédia
  • Látás mínusz 4 mínusz 5
  • Ha a látás egy szemre esett
  • Látásvesztési roham

Mindenestül egy bizonyos jövőnek a fenntartása. Egy valószínűség fenntartásának a valószínűsége.

Esszéit másrészt az jellemezte, hogy saját személyiségének tükrözője, bizalmatlan és egyúttal toleráns is. Esszei munkája az értelemre, a munkára, a lelkiismeretre és az erkölcs kiemelkedő értékére irányult, mindig egyértelműen hagyva szkepticizmusát.

Az egyénnek a végletekig ragaszkodnia kell ahhoz, amit el kell veszítenie — és önmagát egyetlennek és pótolhatatlannak kell hinnie ahhoz, hogy statisztikai és bizonytalan és mással is helyettesíthető szerepét kellőképp betöltse. Mert az élet csak mozgásban létezhet, az anyagból emelkedik ki, hogy Valery látomása az anyagot hulladékként, hulla-ként hagyja maga után.

Valery látomása

És ennek a hullámnak nincs se célja, se oka. Cél és ok csak az egyén tartozéka — szemben áll ezzel a hullámmal — mint minden, amit kitalálunk, hogy küzdhessünk — — — CXVI.

Valery látomása

Naivan: úgy találjuk, hogy az anyag bizonyos részei olyan tulajdonsággal bírnak a külvilághoz való viszonyukban, amelyekkel az ész nem bír.

Példának okáért, a hőmérséklet csökkenése végleges módosulásokat visz végbe bennük. Megállítottam a szózuhatagot — a névlegesen definiált — Élet szónál: Szervezett létezők állapota, amennyiben éreznek és mozognak. Értesítsem előre Bergsont.

Stéphane Mallarmé

Elragadó kis levélben válaszol. Baudrillart mellett foglalok helyet, aki már táguló orr- és fülcimpákkal készül a támadásra. Bergson definíciója meglehetősen biológiai jellegű — — Érsekünk odaszól hozzám: de hát az isteni Valery látomása — Az Élő Isten, akiről a Biblia beszél? Aztán ugyanezt elmondja fennhangon is.

Valéry, Paul: La ceinture

Azt mondja: De hát ez materialista! Azt felelem: Nem — legfeljebb energetikai! De utána fogok nézni. A vitát elnapoljuk.

Élete[ szerkesztés ] -ben született Párizsbanhatéves korában elvesztette édesanyját, nagyszülei nevelték, erősen vallásos szellemben. Különböző líceumokban és internátusokban tanult, közben kis füzetekbe verseket írt, amelyeket tanárai mindig elkoboztak tőle. Érettségi után nem gondolhatott arra, hogy majd megél a költészetből, így Edgar Allan Poe iránti lelkesedésből megtanul angoluls e célból Angliába utazott.

Az oroszlán Valery látomása munkál meg semmit — Ha csak azt nem, hogy az élő antilopot eleséggé, húsát pedig fogai segítségével emészthető masszává alakítja át. Megfigyelhetjük, hogy semmiféle hasznosságot nem fedezünk fel valamely élőlény egyik-másik részében — azok mégis éppúgy megjelennek és kialakulnak, mint a legfontosabb szervek — mintha csak a hasznos és a haszontalan, a szép és a rút fogalma nem is létezne ennek a terméknek a számára — amely egyébként nem is termék.

A beszéd hirtelen látásélesség megfeledkezünk a lélegzésről.

Valery látomása, Bejegyzés navigáció

A betegségek érdekesebbek, mint az egészség egyensúlya. Az első fogalom, amelyet az ember alkothatott az életről, az, hogy képes halált okozni. Itt van minden tudomány kezdete — az élet ismerete — A biológia legelső szava: 1. De az ember különös módon megzavarja ennek az átalakulási ciklusnak a rendszerét.

Fontos információk