Érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel, Látássérült gyermek az óvodában - PDF Ingyenes letöltés

Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja - PDF Ingyenes letöltés

A jelentkezők között új csoportot képeznek azok a kliensek, akik valamilyen agyi eredetű sérülés következtében váltak látássérültté. Esetismertetés: A tanulmány egy anoxiás, agyi károsodást szenvedett fiatal férfival folytatott kísérleti látásrehabilitációs munka folyamatát és tapasztalatait mutatja be. Összegzés: A felnőttkorban kialakult agyi eredetű látássérülések rehabilitációja Magyarországon kibontakozóban van.

További tapasztalatok szükségesek az egyénre szabott rehabilitációs tervek kialakításhoz. There is a new group of clients in érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel practice who have brain damage-related neurological vision loss. Case report: The purpose of the study is to review the rehabilitation process and its outcome working with a young man who has visual problems after anoxic brain injury.

Conclusion: In Hungary the vision rehabilitation of neurological visual impairments for adults is a new area. Further experiences are needed to érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel customized rehabilitation practices. Az elemi rehabilitációs szolgáltatások rövid áttekintése A felnőttkorban látássérültté vált személyek a szociális szolgáltatások speciális célcsoportját képezik. A hirtelen jött veszteség mind az egyén, mind a család számára nehezen feldolgozható, az egész addigi életmódban radikális változásokat eredményez.

szemteszt levél táblázat emberi látásasztal

Az új élethelyzethez való alkalmazkodást azonban nagyban segítheti, ha a veszteséget elszenvedő személy hatékony, az önálló életvitelt helyreállító szolgáltatásokban részesülhet. A veszteség-feldolgozást segíti, ha a rehabilitációt igénylő személy megélheti saját képességeit, sikerélményekhez jut.

Az elemi rehabilitáció módszere rövid távú, komplex és intenzív oktató, fejlesztő tevékenységen keresztül biztosítja a sérült önállóság helyreállítását. Ez a megmaradt látás pontos és gyakorlati felmérésén alapul, és a látóképesség fejlesztésére, a tájékozódás-közlekedés, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek és eszközhasználat, a kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának elsajátítására terjed ki.

A veszteségfeldolgozást az egyéni és csoportos pszichológiai támogatás segíti, a kliens útjának követését, a különböző szakemberek munkájának koordinálását az esetmenedzseri feladatot ellátó szociális munkás végzi.

Az elemi rehabilitáció a személy igényei és a szolgáltatást nyújtó intézmény aktuális leterheltsége és lehetőségei függvényében ambuláns, bentlakásos vagy otthontanítás formájában egyaránt biztosítható.

Pszichológiai rehabilitáció A rehabilitációs pszichológiai munka része, hogy elősegítse a személyiség újraintegrálódását, az ezzel járó feszültségeket enyhítse, illetve hogy a negatív társas hatások kezelésében nyújtson támogatást.

A traumafeldolgozás nehézségeit az egyéni beszélgetések elfogadó, empátiás helyzetei és a csoportterápiában megélt csoportdinamikai folyamatok jelentős mértékben enyhítik. Elősegítik a személyiség integrációját, harmonizációját, mind a belső pszichés élményfolyamatok, a pozitív én-védő mechanizmusok elaboráció, szublimáció, identifikáció megerősítése, érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel pedig a külső szükségletekhez és követelményekhez való alkalmazkodás szempontjából.

Funkcionális látásvizsgálat és tréning A funkcionális látásvizsgálat során gyakorlati szempontból mérjük fel a kliensek meglévő látásának felhasználási mértékét és minőségét. Az elemi rehabilitáció keretében zajló funkcionális látástréning célja, hogy a kliensek optimális körülmények között gyakorolhassák a látást, és segítséggel tudatosabban tudják a látottakat értelmezni, feldolgozni.

A rászorulók számára igyekszünk a megfelelő optikai segédeszközt megtalálni ahhoz, hogy minél több vizuális ingert minél teljesebb érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel tudjanak felhasználni környezetükből.

Látássérült gyermek az óvodában

Ha a funkcionális látásvizsgálatot végző szakember úgy ítéli nem fogsz visszajönni, hogy az illető rosszabb teljesítményt mutat, mint ami a szemészeti adatok és vélemények alapján elvárható lenne, akkor Az orbáncfű befolyásolja a látást kell fektetni a lokalizáció, a tekintetváltás, az álló és mozgó inger szemmel követésének és a pásztázás készségének fejlesztésére, a látásprobléma természetének megfelelően.

A látótérszűkület vagy látótérben lévő foltszerű kiesések kompenzálását segíti a jó pásztázási készség, a csökkent vízust a fixációs és lokalizációs gyakorlatok, a közlekedési készségeket az álló és mozgó inger követésének készsége. Tájékozódás és közlekedés A tájékozódási és közlekedési tréning célja, hogy az adott látássérült személy képessé váljon az önálló közlekedésre a megváltozott helyzetben. A tanítás révén speciális segédeszközök és technikák alkalmazásával a személy képes eljutni a kívánt helyre.

További cél a biztonságos és önálló tájékozódáshoz és közlekedéshez szükséges technikák és készségek kialakítása zárt és nyitott térben, ismert és ismeretlen környezetben, különböző napszakokban és időjárási viszonyok között az egyén látásteljesítménye, mentális, pszichés, szomatikus és szociális adottságainak figyelembevételével. Az elemi rehabilitációs szolgáltatásnak nem része a vezető kutyával való közlekedés tanítása, de valljuk, hogy vannak, akiknek élethelyzete, lakókörnyezete, valamint személyisége a kutyával való közlekedést indokolja.

Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása A tréning célja, hogy minden látássérült személy saját adottságainak és lehetőségének függvényében minél önállóbbá, önellátóbbá váljon a hétköznapi élet dolgainak ellátása terén. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás folyamatában a érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel tevékenységek tanításának részét képezi az életvitelt segítő eszközök használatának tanítása, mivel az eszközhasználat megismertetése szorosan összefügg a tanított tevékenységekkel.

A megváltozott élethelyzetben a minél teljesebb önállóság elérésében különböző speciális és adaptált eszközök használata könnyítheti meg a személy életvitelét. A rendelkezésre álló eszközlistából a kiválasztásnál figyelembe kell venni a személy látássérülésének mértékét, percepciós képességeit, érdeklődését, szükségleteit, anyagi helyzetét érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel az eszközök fontossági sorrendjét.

Szabadidős tevékenységek A mindennapos tevékenységek között nézeteink szerint nagyon fontos helyen áll a szabadidő tartalmas és kulturált eltöltése. Az elemi rehabilitációs szolgáltatást igénybe vevő látássérült személyek megismernek számos, a látássérültek számára is elérhető és örömöt nyújtó, feszültséget oldó szabadidős tevékenységet, mint pl.

Érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel írás és olvasás A tapintható írások Braille, Moon a felnőttkorban látásukat vesztett, illetve látássérülést szenvedett kliensek számára újra megadják az olvasás és írás lehetőségét. Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használata Informatikai eszközök világában élünk, ezek használata ma már a mindennapjaink része. Az informatikaoktatás eredményeként a látássérült résztvevők az otthoni felhasználáshoz megfelelő mértékben sajátíthatják el a számítógép-kezelés alapjait, valamint jártasságot szerezhetnek a speciális szoftverek használatában.

a látás helyreállításának módjai a kötőhártya-gyulladás után látássérült kísérő betegségek

A számítógép- és az internethasználat hatalmas lehetőség egy látássérült felhasználó számára, az információszerzés és tájékozódás olyan kommunikációs csatornáit teszi elérhetővé, amelyek segítik az egyén integrálódását Varga Gabriella: Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja 3 a többségi társadalomba, valamint növelik a sikeres foglalkozási rehabilitáció esélyét.

Így a támbotos, kerekesszékes, súlyosan nagyothalló és idős látássérült személyeknek is nyújtunk szolgáltatást.

Felhasznált irodalom

Rehabilitációs szemléletünknek megfelelően odafigyelünk az olyan speciális sérüléssel élő emberekre is, mint pl. Ez az új elemi rehabilitációs szolgáltatás speciális módszertani munkát kíván, melyet az es évben kezdtünk el, és neurorehabilitációnak neveztünk el.

Érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel felnőttkorú látássérültekkel foglakozó szakemberek figyelme az elmúlt pár évben, a gyakorlati munkában is megjelenő kliensek hatására, fordult a különböző agyi történések következtében kialakuló látássérülések rehabilitációja felé.

Az elemi rehabilitáció ezen lefedetlen területén a VERCS az első, ahol szakmai team tagjaként neurooftalmológus, neuropszichológus és szükség esetén gyógytornász dolgozik együtt a gyógypedagógussal.

Kislexikon

A látásrehabilitáció lehetőségei felnőttkori agysérülést követően 1. A szerzett agysérülések általános jellemzése Szerzett agysérülésnek olyan központi idegrendszeri sérülést nevezünk, amely nem genetikai eredetű és nem a születéssel hozható kapcsolatba. A szerzett érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel közé soroljuk a későbbi életkorban bekövetkező, fizikai behatás baleset, esés, ütés következtében kialakult, többnyire koponyasérüléssel is társuló traumás agysérüléseket, illetve azokat a nem traumás sérüléseket, melyek különböző külső vagy belső okokra vezethetők vissza anyagcserezavar, tumor, stroke, hypoxia, ischaemia, kóma, hogyan lehet megtanulni az alternatív látást, fertőzés, mérgezés.

Az agysérülések érinthetik az agy egy bizonyos régióját, és lehetnek diffúz kiterjedésűek. Neurológiai következmények az idegrendszer motoros, szenzoros és vegetatív sérülése mozgásszervi sérülések koordináció, egyensúly, járás, kézfunkció, beszédprodukció sérülése, paralízis, apraxia érzékszervi sérülések ízlelés, tapintás, hallás, látás, szaglás érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel insomnia, fáradtság szexuális diszfunkciók szövődménybetegségek poszttraumás epilepszia, hydrocephalus 2.

Kognitív következmények memória sérülése új ismeretek elsajátításának nehézsége, a gondolkodási folyamatok lassulása, flexibilitásának csökkenése koncentrációs zavar problémamegoldó képesség sérülése a tervezés, kivitelezés és döntéshozatal képességének sérülése nyelvi nehézségek dysphasia, szótalálási nehézség, az írás és az olvasás képességének sérülése ítélőképesség sérülése 3.

Személyiségbeli és viselkedésbeli változások a szociális és a megküzdési képességek sérülése az érzelmi kontroll változása, alacsony frusztrációtolerancia pszichiátriai rendellenességek szorongás, depreszszió, poszttraumás stressz betegség, pszichózis apátia, a motiváltság hiánya 4.

Életviteli következmények munkanélküliség, egzisztenciális nehézségek inadekvát rekreációs lehetőségek az interperszonális kapcsolatok fenntartásának nehézségei, kapcsolatok felbomlása az önállóság elvesztése, szerepvesztések A tünetek jelentkezhetnek tehát a szenzomotorium és a kognitív funkciók területén. Ezen túl az agysérülés változásokat idézhet elő a személyiségben, valamint következményei hatással lehetnek a társadalmi szerepvállalásra, a személy autonómiájára.

Az agysérülés következményeinek fent ismertetett megközelítése a személyt tágabb kontextusba helyezve szemléli, és a biológiai károsodásokon túl az egyén pszichés és szociális viszonylatait is figyelembe veszi. A szerzett agysérülések kiterjedésük, súlyosságuk folytán különböző mértékű károsodáshoz, más és más funkciók kieséséhez vezethetnek. Ebből következően eltérő fokú változások jelentkeznek a személy életében, beleértve a fizikai, kognitív, viselkedésbeli, érzelmi és szociális képességeket.

A sérülés súlyossága és természete alapvetően meghatározza a érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel kimenetelét, a megfelelő kezelés, terápia azonban lényegesen befolyásolja a felépülés mértékét. Agysérülés és látássérülés 2.

A látássérülés mértéke az enyhétől a teljes vakságig terjedhet. A neurológiai sérülés és a látássérülés jellege függ az agyi sérülés helyétől, kiterjedésétől és a behatás intenzitásától. Az agyi eredetű látássérülés olyan állapot, melyben sérül az agyi vizuális feldolgozási folyamat, és a személy nem érti, nem képes interpretálni azt, amit a szemével lát.

Kapcsolódhat hozzá okuláris vagy okulomotoros rendellenesség is Az agyi eredetű látássérülés tünetei Az agyi sérülések következtében az alábbi látás- illetve azzal összefüggő problémák alakulhatnak ki: 1.

Jelenlegi hely

Csökkent látásélesség 2. Csökkent érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel 3. Fényérzékenység 4. Fluktuáló látásteljesítmény 5.

Binokuláris látászavarok akkomodációs-fókuszálási és konvergencia-problémák kettőslátás okulomotoros rendellenességek. Látótérdefektusok különböző típusú látótérkiesések a sérülés helyétől függően, a centrum megkímélésével vagy anélkül 7. A látás magasabb rendű, kognitív diszfunkciói vizuális figyelemzavar, vizuális neglect a saját testre és a környezetre is kiterjedő vizuális figyelem, tudatosság sérülése a sérült agyféltekével ellentétes, jellemzően bal oldalon vizuális agnosiák prosopagnosia, szimultán- topografikus agnosia akinetopsia a mozgásérzékelés zavara achromatopsia a színérzékelés zavara alexia az olvasási képesség szerzett zavara apraxia érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel akaratlagos, tanult finommozgások végrehajtásának zavara, amely nem függ össze mozgászavarral, izomerő-csökkenéssel anosognosia a betegségbelátás hiánya vaklátás nem tudatos vizuális működés kortikális vakság esetében A sérülés anatómiai helye meghatározza, hogy mely tünetek jelennek meg az agysérült személynél.

A strialis occipitalis területek sérülése a látóteret érinti, az extrastrialis régiók viszont más folyamatokba is bekapcsolódnak.

Emberi érzékszervi látás

Az extrastrialis régiókat két csoportra osztva ventrális MI? A ventrális, occipitotemporalis érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel működése felel a tárgyfelismerésért, míg a dorzális, occipitoparietalis pálya szervezi a téri folyamatokat. Egyes diszfunkciók mind a ventrális, mind pedig a dorzális pálya sérülésekor jelentkezhetnek, míg mások kizárólagosan kötődnek a pályák valamelyikéhez. A diszfunkciók körülírt szindrómákat is alkothatnak, mint amilyen az Anton-szindróma az anosognosia egyik formája, funkcionális látás hiányában megélt látása Bálint-szindróma szimultánagnosia, opticus ataxia, oculomotoros apraxia fennállása és a Gerstmann-szindróma dyscalculia, dysgraphia, ujj-agnosia és bal-jobb tévesztés jelenléte Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja A sérülés következtében kialakuló tünetek sokfélesége és komplexitása miatt az agysérülések rehabilitációja több szakmacsoport együttes munkáját kívánja meg.

Az orvosi rehabilitáció mellett a különféle tartós funkciózavarok kezelése-terápiája, a sérült funkciók fejlesztése, a kompenzációs technikák megtanítása a kapcsolódó szakmák képviselőit is mozgósítja.

Az alábbiakban az agyi eredetű látássérülések rehabilitációjának az elemi látásrehabilitációban megvalósítható részével szeretnék kizárólag foglalkozni. Esetismertetés 3. Anamnézis ban az akkor 27 éves fiatalembert eszméletlen állapotban találták otthonában. Az ekkor készült MR-vizsgálat kifejezett atrophia cerebri jeleit mutatta, főleg a parietalis és az occipitális területeken.

Csaknem egy évvel a történtek után került neurooftalmológushoz, mivel mind a közeli, mind pedig a távoli látásában romlást észlelt. A neurooftalmológiai vizsgálat szerint távoli vízusa 0,5 0,6 közötti, érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel közeli vízus vizsgálata során 15 cm-ről csak egy-egy betűt tudott kivenni. Vezetett szemmozgásai szabadok, koordináltak voltak, nystagmus nem volt megfigyelhető.

A látótérvizsgálat abszolút és relatív scotoma formájában bal Varga Gabriella: Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja 5 oldalon, a felső kvadránsban homonym quadrantopiát jelzett, látótérkiesés mutatkozott a jobb oldali nazális felső kvadránsban is, miközben a centrum 10 fokig megkímélt volt.

szemcseppek, amelyek javítják az asztigmatizmus látását tesztelje ellenőrizze látását

A es neurooftalmológiai kontrollvizsgálat során távoli vízusa Ammon-jellel mérve elérte a 0,9 1-et, de 0,6-tól figyelmi fixációs nehézségek miatt tévesztett.

A közeli vízus vizsgálata során a Csapody VII-es olvasópróbát tagoltan, a betűket nehezen felismerve olvasta. Centrális látótere ép, a perifériás látóterében fok között, a jobb felső kvadránsban homonym jelleggel jelzett kisebb relatív scotoma területeket A kliens számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatások a VERCS-en M januárjában kezdett el egy hat hónapos, intenzív, bentlakásos elemi rehabilitációs tanfolyamot a VERCS-en, szeptemberétől pedig ambulánsként járt be az Intézetbe.

Kezdetben zárkózott, csoportban keveset beszél.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük. Mellettünk, közöttünk, velünk élnek. A látássérült gyermekek óvodába, iskolába, a fiatalok középiskolába járnak, sokan egyetemre is, vagy szakmát tanulnak és munkába állnak.

Beszéde nehezen érthető, artikulációs és szótalálási nehézségei vannak. Kézmozgása kissé ügyetlen, bal kezét kevésbé használja, a féloldali bénulás maradványtüneteként kézfunkciói részlegesen álltak helyre.

A csoportban a többiekkel szemben készséges, kíséri, segíti nem látó klienstársait. Bizonyos dolgokban viszont ő szorul társai segítségére, pl. Időben és térben nehezen tájékozódik, az óra számlapját nem tudja értelmezni. Foglalkozásokra motiváltan jön, teljes mértékben együttműködik minden szituációban. Az első három hónapban M. A második három hónapban a tájékozódás és közlekedés modul kivételével változatlanul folyt M. A komplex rehabilitáció bázisa, a pedagógiai rehabilitáció napi szinten, a többi az előző mellé felsorakozva, az Intézet kapacitásától és lehetőségeitől függően heti rendszerességgel folyt.

Ez az érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel csoportok bevonásával és közreműködésével valósult meg: Mozgásterapeuta Csoport gyógytorna, vízitornaMentálhigiénés Csoport pszichológiai csoportfoglalkozásSzociális Csoport segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésébenFoglalkoztatásért Felelős Csoport részvétel kulturális programokon, színjátszó körÁpoló-gondozó Csoport általános egészségügyi állapot figyelemmel kísérése A funkcionális látásvizsgálat eredményei Az elemi rehabilitáció kezdetekor M.

A közeli látásélesség vizsgálata során az egyesével bemutatott, kisméretű Lea Hyvärinen szimbólumokat is érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel. Több jel egyidejű bemutatásakor a kisebb méretek felé egyre többet hibázott, mindig a érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel közepén és végén.

Kontrasztérzékenysége és centrális látótere ép, funkcionális vizsgálat során a perifériális látótérben minimális eltérés volt kimutatható a jobb felső kvadránsban. Színlátásvizsgálat során csak az alapszínek megnevezése és egyeztetése volt M. Fixációja hosszú, megtartott volt. A téri észlelés vizsgálata során, melyben különböző alakzatok reprodukálása volt a feladat, M. Szemmozgások fejlesztése 2. Testséma fejlesztése, tájékozódás a saját testen és a térben, irányok differenciálása, bal és jobb megkülönböztetése 3.

Téri észlelés fejlesztése 4. Magasabb rendű vizuális képességek fejlesztése vizuális figyelem, vizuális emlékezet, összetett vizuális információk értelmezése 5. Finommotorika fejlesztése 6.

Olvasási készség fejlesztése 7. Íráskészség fejlesztése 8. Beszédfejlesztés, verbális kifejezőképesség fejlesztése a többi tevékenységbe ágyazottan A területek fejlesztése egymásra épülve, illetve egymással párhuzamosan folyt A látásrehabilitáció folyamata és területei Szemmozgások fejlesztése A vizuális ismeretszerzéshez, a térben való tájékozódáshoz, napi rutinfeladatok elvégzéséhez szükség van arra, 6 hogy szemmozgásaink megfelelően koordináltak és automatizáltak legyenek.

Ami számunkra reflexszerűen beidegzett, az az agyi, illetve bizonyos szembetegségekre visszavezethető látássérülések esetében külön figyelmet, fejlesztést, újratanulást igényel.

eltávolítás látás helyreállítása szem és rövidlátás

A követő szemmozgások, különösképpen az olvasáshoz szükséges sorkövető szemmozgások kivitelezése, a sor elejének és végének gyors és pontos megtalálása, valamint a kisebb vagy nagyobb terület feltérképezését, érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel pásztázás terén azonban nehézségei adódtak, így a fejlesztés során ezek gyakorlására fektettünk hangsúlyt.

Kezdetben kis felületen, asztalon, majd nagyobb területen, a teremben tárgyak szisztematikus felsorolására kértük M. Később papíron meghatározott jelek, betűk, betűkapcsolatok megkeresése, sorkezdő és sorzáró elemek kiválasztása, számítógép monitorján pedig a sor különböző pontjain felbukkanó szimbólumok gyors megkeresése képezte a feladatot Testséma fejlesztése A saját és mások testén való tájékozódás képessége, a lateralitás, a jobb és a bal differenciálása, az alapvető irányok megkülönböztetési képessége súlyos mértékben sérültek M.

Mind a tájékozódásban és közlekedésben, mind pedig a látásrehabilitációban elengedhetetlen volt M. A felmérési időszak megfigyelései alapján tájékozódás és közlekedés órát is belefoglaltunk a kliens rehabilitációjába. Bár M. Térbeli gondolkodása, mentális-vizuális térképalkotó képessége az agysérülés következtében súlyosan sérült a vizuálisan bejárt útvonalon belüli sorrendiséget, az útvonal során az irányváltoztatásokat megjegyezni és visszamondani nem tudtaalapvető fogalmak tartalma esett ki és vált bizonytalanná, nem pásztázott megfelelően.

Látássérültek segédeszközei

Egyszerű, az épületen belül megtett útvonalak visszaadására, verbális érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel önállóan nem volt képes. A tájékozódás és közlekedés modulon belül a sérült kognitív funkciók fejlesztése volt az alapvető cél a tájékozódási és közlekedési képességek fejlesztésén keresztül.

Ezekhez M. A folyamat végére a komplex térképeken annak összetettsége miatt továbbra is nehezen igazodott el, de az egyszerűsített, kevesebb részletet tartalmazó vonalas térképek olvasásában, értelmezésében sokat fejlődött. Kis segítséggel képessé vált a megismert környező utcák egymáshoz viszonyított helyzetének, az egyes útvonalak alakjának meghatározására.

Fokozatosan, egyre kevesebb segítséget kapva útvonalleírásai árnyaltabbakká, részletesebbekké váltak, a bejárt utak önálló felidézése is pontosabb lett. Nehézséget még mindig az irányok tévesztése, a memorizálás jelentett, mely képességek fejlesztése a látásrehabilitáció és a mindennapos tevékenységek tantárgyakon belül folytatódott tovább Téri észlelés és gondolkodás fejlesztése A fejlesztés során külön területet képezett a téri észlelés és gondolkodás fejlesztése.

  1. Emberi érzékszervi látás
  2. Kislexikon | Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében
  3. Lásd: Észlelés, percepció érzékszervi adatokra épőlő kognitív folyamat, feltételekhez kötött magasabb rendű agyi tevékenység.
  4. A látássérülés fogalma, fajtái
  5. Témakör: Együttnevelés A fogyatékosság a károsodásokat, a tevékenység akadályozottságát és a részvétel korlátozottságát felölelő gyűjtőfogalom.
  6. Az agyi eredetű látássérülések rehabilitációja - PDF Ingyenes letöltés
  7. Látási norma egy felnőttnél

Ennek első lépése az alapvető térbeli testek, síkidomok felismerésének megerősítése és az ezekkel való összehasonlító, csoportosító, soralkotó műveletek elvégzése volt. Ezt követték a háromdimenziós konstruáló feladatok, minta utáni reprodukálások, melyek során az elemek egymáshoz viszonyított helyzetének, sorrendiségének, irányának és pozíciójának elemzése kapott hangsúlyt, a téri viszonyszavak gyakorlásával. A téri észlelés fejlesztése érzékszervi-észlelési tevékenység látássérüléssel síkban való tájékozódás területén folytatódott, melybe beletartozott a térbeli viszonyszavak használatának gyakorlása két dimenzióban Magasabb rendű vizuális képességek fejlesztése A vizuális emlékezet fejlesztése során hagyományos memóriajátékokat játszottunk, tárgyak, képek között beállt hiányok, sorrendbeli vagy helyzetbeli változások megfigyelése, azok elraktározása és felidézése volt a feladat.

Fontos információk