Vers vigyázzon a szemedre. Kalmar-krisztina-versei

vers vigyázzon a szemedre

Lehet lengő, fehér szakállam, s ha majd a süllyesztő halálban egy messzi tájon megtalállak, mint hű öcséd, szívemre zárlak.

látás, ha kettős látás

Fölébredtem, a testem, ez a rossz gép fölébresztett; a zendülő magányban Védjem magam? Vak gálya úszom parttalan folyókon, távol az élet, énfelém fonákját mutatja csak.

SZERELMES SMS-EK

Zavartan forgolódom: hogyan is történt? Aggodalmak rágják húsom, - milyen bűvölt vidékre estem? Fáradt lázakban fürdik béna testem.

Megérted végre hát, mennyire nem szabad, hogy durvább szerelem vad számumának áldozz hervadni ennyi bájt: első rózsáidat? Csókjaim könnyüek, mint a tiszavirágnak nyomai tiszta nagy esteli tó felett; de szeretőidé majd oly mélyen bevágnak szivedbe, mint ekék és súlyos szekerek.

Élek, még táplál szívem buzgó kútja, de holtan sem lehetnék jobban árva: mindenki alszik, jaj, anyám se tudja, vagyok-e, és fia vagyok-e? Ordítozok, vagy fölcibálom őket, kik ébren engem féltenek, szeretnek, és mondom majd a bárgyú ébredőknek: ím, arcom, s íme, könnyeim peregnek, - mit érne?

Account Options

Csak lassan-lassan térnék meg beléjük, mint köd mögül kibomló kép. Kik este éltek, mostan mind halottak, s akik halottak, most akár az élők, kik közel voltak, messzi elfutottak, a messziek mellettem ülnek, égőbb, frissebb szemekkel mint való-korukban, élőbben élnek most, haló porukban.

fórum szemvizsgálat

Lány-néném szült, s te szégyen és fölösleg voltál közöttünk, most is említik még, hogy mennyit ettél - s én axolotl látás kereslek, mert az a rossz tűz lankadatlan itt ég bennem, melyet halott kezecskéd gyújtott, s tudom, tudom, hogy többé el nem oltod. A halálból te voltál első lecke, érthetetlen, de szörnyűséges mégis, látod: azóta többet értek én is, százannyit értek, s századnyit se félek: mellem köré páncélt csavart az élet.

Mind vers vigyázzon a szemedre van, vagy együtt nincs, ki megholt, emlékük is együtt ragyog szívemben. Sírásomtól a kórház folyosója hogy jajgatott! Mikor temették, én otthon maradtam, pajtásaim irigy szemmel csodáltak: úr voltam köztük, úr módján fogadtam szolgálatuk.

A szolnoki hídon

A számban furcsa ünnep-íz merengett, s tömött emlékek csillogtak szememben, a rokonok, kik akkor épp temettek, osztó kezekkel jártak föl-le bennem, sírás helyett fénylő öröm virágzott kis arcomon, és már szívem se fázott. Apró apám, de sokszor kellenél most, milyen jó volna intésed, ha volna! Aki apátlan nőtt, aggódva fél most, hogy eljutott a súlyos férfikorba: lépéseit mihez formálja, mérje? Könnyek közt telik?

 1. Zagyi G. Ilona: Egy őrangyalt
 2. Szem mező tábla
 3. Emelkedett az emberi látás
 4. Emlékszem, mit nekem mondtál, közkincs: "Lányom!
 5. Франц любит меня, - подумала Кэти, - по-своему.
 6. Papp Viola: Édesanyám
 7. Jó éjt Szerelmes SMS üzenetek - elmenyfestok.hu - Szerelemes SMS üzenetek, versek és idézetek

Ez tán a baj? Melegért álmot érdemes cserélni, de ha se álom, se meleg?

A nyelvemen villámos szók lapulnak, s okos szavakkal kell megölnöm őket, kápráztató-szép színeim fakulnak, minden napom a halálból előleg, már nem sokáig! Hová széledt a sok barát s a lányok és az a lány, ki több volt mindeneknél?

Hideg helyükön zümmögő hiányok, más-más hiány azoknál és emennél.

a látás erősen lecsökkent

Kezem cél nélkül tétovázik, mint a karó végére érő gyenge inda. Soroljam el, kiket, s orvosi vibrátor szerettem? Egyformán játszunk vers vigyázzon a szemedre ez ős szerepben, és mitsem ér, akármi nagy tanulság: tudott kövekben elbotlott a lábam, s hány botlik el még éppen így utánam!

 • Kapja vissza a látását 4
 • Trataka látás helyreállítása
 • A Megoldás avagy az élet kulcsai - Szép, jó versek 11
 • Hogyan lehet hímezni gyenge látással
 • Összes vers egy lapon – József Attila összes versei | MEK
 • CSORBA GYŐZŐ: ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK
 • Vakbélgyulladás gyanúja merül fel bennem
 • Jön egy sárkány napkeletről, álmot hozó végtelenből.

Rólad, kiről már oly sokat beszéltem, rólad szólok csupán, - az életemben ki hűvös csúcs voltál, s míg el nem értem tehozzádig, a látás javítása a Bates módszer hegyre mentem, azóta hullok, nől az éj köröttem, s a kedves ég alig villan fölöttem.

Tudom: téged törvény bocsátott hozzám, örömök, kínok nékem szépitettek, e világ gazdag kincseit kobozván, magad építve sorsom épitetted. Tol az idő a sír felé - ma még tán van annyi hely, hogy nyújtózzam, de holnap, holnap talán belészorít, és aztán a hullámok fölöttem összecsapnak: elsüllyedek az öblös űrbe, semmi, kis nyomaim a feledés belengi.

előre látta a látást

Porszem vagyok, de élek fontos ügyben: a mindig-rejtély szépről szólni tisztem. Békességes, de lázadó is egyben, előtted e páros vakságba vesztem.

Kedves Jocó!

Lám, jött helyedbe más; aranyhajával oszlatta gondom terjedő homályát, s aranyhajával máris messze szállal, nem hallja szám marasztaló imáját: fél-emlék, fél-van, már halott, de él még, szólítom, s mintha magamban beszélnék. Az Isten is fölszállt a távol égbe, régen szívemben mindig megtaláltam.

myopia 9 aki helyreállította a látást

Ma már az ujja csücskével sem ér le, nincs háza bennem, s én vagyok hazátlan. Hő lágyulások, gyermeteg melegség, mily zordak az imátlan férfi-esték! Ó, messzi lányok, messzi, messzi Isten, az árvaság hogyan reámtekergett! Jövöm fakó, akármi színre festem, s a bő idő álmos folyója görget.

Mint vízbehullt, ha fölbukkanva éppen mohón zihálna, s menten visszanyomják, úgy jártam: a szakadt felhőjü égen nap nem derült, más gyász emelte lombját: apám után bátyám, kit úgy csodáltam, akadt meg a hurokvető halálban.

Egy gyertyaszentelő utáni reggel, jeges hajnalban ment az állomásra. Aludni hitt: figyelt, és nem köszönt el, de én az alvás partjáig kimászva láttam tűnő hátát, amint a keskeny ajtón kifordul, s új alvásba estem. Nem múlt el még a február egészen, és megtudtam: többé hiába várom. Azóta nyájas emlék-napsütésben áll bennem, mint legendás, hősi várrom.

Egy lélek állt az Isten közelébe' S az örök napsugárban reszketett És fázva félt, Mert érezte, hogy vonzza már a föld, És keserűn kelt ajkán a "miért", Mikor az Isten intett neki: "Készülj! Valaki ott lenn meg akar születni, Neked szőtték e színes porhüvelyt: Pici kezeket, pici lábakat; És most hiába, le kell szállanod, Öröktől fogva te vagy kiszemelve, Hogy e testet betöltsd, Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni! Én boldog vagyok Veled, Istenem; Mit vétettem, hogy egedből kivetsz?

Ó, hogyha élne, ő értene engem: költő volt ő is, csak kissé ügyetlen. Vers vigyázzon a szemedre az ágyam, mint a foszforos kép, száll, száll a fény belőle, mint a pára. Hol támadott ez ordító üresség, mely ráterült a gunnyasztó szobára? Kóválygó árnyak mellemig merülnek, s mint ólmos gondok, súlyosan megülnek.

Aggódós szerelmes sms

Gazdátlan fekszem, s szállong, mint a pára szívemből is a lassú fény: sötét lesz, jaj, bennem is! Testem már nem határa az éjszakának, s mily kártékony éj ez! LEVÉL A kék üveg fejünk fölött széttört: valami rengeteg ásít helyén, a sok cserép a szélbe hullt, most ott kering, s karcolja arcunk élesen.

Fontos információk