Érzéstelenítés a szemészetben

érzéstelenítés a szemészetben

Látták: Átírás 1 Új lehetőségek kutatása a szemészeti helyi érzéstelenítésben Doktori értekezés dr. Salacz György egyetemi tanár,kandidátus, med.

NORMÁL NÉZET

Németh János intézetvezető egyetemi tanár, orvostudományok doktora, med. Füst Ágnes egy. Milibák Tibor főorvos, Ph. Hivatalos bírálók: Prof. Kovács Bálint intézetvezető egyetemi tanár Pécs Dr. Darvas Katalin egyetemi tanár, Ph.

D Budapest 2 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke 3 1.

Tolerancia Sebészi narkózis. Paralízis A légző és keringési rendszer bénulása. A narkózis során egymás után következik és fokozatosan mélyül a narkózis szintje, kialakul a fájdalmatlanság, csökken a reflexaktivitás és fokozódik az izomellazulás. A narkotikumok reverzíbilis hatású sejtmérgek, amelyek sajnos számos mellékhatással rendelkeznek. A narkotikumok mellékhatásai az alkalmazott gyógyszer koncentrációtól függnek.

Bevezetés Az orbita anatómiai áttekintése 4 1. Beidegzése 4 1. Kötőszövetes septumok 7 1. Injekciós megközelítési lehetőségek 8 1. Az orbita felosztása 9 1.

Új lehetőségek kutatása a szemészeti helyi érzéstelenítésben

A lokális anesztézia anatómiai szempontjai Helyi érzéstelenítésben használt anesztetikumok Katarakta műtétek helyi érzéstelenítése Vitreoretinális műtétek helyi érzéstelenítése Érzéstelenítés a szemészetben végzett érzéstelenítések Célkitűzések Lencseműtétekhez használt érzéstelenítési módok összehasonlítása Új, kanülös szemészeti érzéstelenítési technika kidolgozása a.

A kanülös érzéstelenítés kísérletes tanulmányozása b. A kanülös érzéstelenítés a szemészetben gyakorlati alkalmazása c. A lidocain szérumszintjének vizsgálata Módszerek A retrobulbaris és felszíni anesztézia összehasonlítása lencseműtétek kapcsán A kanülös szemészeti érzéstelenítési technika kidolgozása a. Kísérletes kanülbevezetés cadavereken b.

Kanüllel végzett érzéstelenítés a klinikai gyakorlatban c. A lidocain vérszintjének összehasonlítása folyamatos és egyszeri adagolás során A vizsgálatban használt pszichológiai tesztek Statisztikai elemzés Eredmények 42 2 3 4.

Lencseműtétek különböző érzéstelenítése során nyert tapasztalatok Kanüllel végzett érzéstelenítés eredményei a. Kanülbevezetés eredményei cadavereken b. A kanüllel végzett érzéstelenítés klinikai alkalmazása során nyert tapasztalatok c. A szérum lidocain szintje bólusban és folyamatos módon történő adagolás során Megbeszélés Lencseműtétek érzéstelenítése, felszíni és retrobulbaris érzéstelenítés a szemészetben összehasonlítása Kanüllel érzéstelenítés a szemészetben szemészeti érzéstelenítés a.

Kanülbevezetés cadavereken b. Kanül használata műtéti érzéstelenítésre c. A lidocain vérszintje folyamatos és bólus adagolás során Következtetések Felszíni érzéstelenítés alkalmazása katarakta műtétekhez Kanüllel végzett szemészeti érzéstelenítés a.

Cadavereken végzett vizsgálataink b. A kanüllel végzett érzéstelenítés klinikai alkalmazása c. A lidocain szérumkoncentrációjának csúcsa a folyamatos adagolás esetén Összefoglalás Summary Irodalomjegyzék Saját publikációk jegyzéke Köszönetnyilvánítás 92 3 4 Rövidítések jegyzéke: ASA az American Society of Anesthesiologists nemzetközileg elfogadott stádiumbeosztása a beteg általános állapotának megítélésére FA felszíni anesztézia, G gouge, kanül átmérő LPP limbus parallel plomb, ablatio retinae miatti sclera bedomborítás PBA peribulbaris szem melletti anesztézia RBA retrobulbaris szem mögötti érzéstelenítés a szemészetben STAI State-Trait Anxiety Inventory teszt, a pszichés feszültség mérésére VR vitreoretinális 4 5 1.

Bevezetés Az ideális aneszteziológiai módszer optimális műtéti feltételeket teremt, érzéstelenítés a szemészetben, a perioperatív időszak fájdalommentességet is biztosítja, megelőz minden stressz reakciót mind a páciens, mind az operatőr részéről és nincs mellékhatása.

Jelenleg sincs olyan aneszteziológiai módszer, ami a fenti feltételeknek tökéletesen megfelel. Fontos, hogy az anesztézia kiválasztásánál a beteg szempontjait is figyelembe vegyük, és ne az általunk legjobban ismert, megszokott, hanem az adott műtéti típusnak a fenti szempontok alapján legmegfelelőbb módszert válasszuk ki.

A szemészetben érzéstelenítés a szemészetben helyi érzéstelenítési technikák során általában az anesztézia elérésén kívül cél a szem mozgatási képességének gátlása, az akinézia is. Ezen felül műtéti típustól függő kívánalom lehet a szem hipotóniájának elérése és a szem felől kiváltódó vegetatív reflexek gátlása is. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az adott műtét milyen terület anesztéziáját igényli, szükség van-e akinéziára és várható-e az oculocardialis reflex aktivizálódása.

Pontos anatómiai ismeretekkel kell rendelkeznünk a megfelelő érzéstelenítés kivitelezéséhez. Az alkalmazott módszer kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni az esetleg fellépő szövődmények gyakoriságát és az érzéstelenítés által a beteg számára okozott fizikai és pszichés megterhelést.

Ezeken felül a érzéstelenítés a szemészetben várható idejére és az alkalmazott helyi érzéstelenítő hatásidejére is tekintettel kell lennünk Az orbita anatómiai áttekintése 1. Beidegzése Az dioptriás élesség idegellátást a nervus trigeminus első ága, a nervus ophthalmicus biztosítja. A fissura orbitalis superioron lép be az orbitába, és rögtön elágazik nervus lacrimalisra, nervus frontalisra és nervus nasociliarisra.

A nervus maxillaris ága, a nervus infraorbitalis is érző beidegzést ad.

hogy visszanyerheti a látását

A motoros rostokkal az orbitát a III. Ezek az idegek szintén a fissura orbitalis superioron át jutnak az orbitába. A ganglion ciliare a bulbus mögött, a nervus opticus és a m. Fogad érző, mozgató, szimpatikus és paraszimpatikus ágakat.

Érzőágak a n. Rövid, motoros paraszimpatikus idege a n. Szimpatikus ága a plexus cavernosusból jön, és a m. A szem érző idegei Doxanas és mtsai Szemhéjak érző beidegzése Doxanas és mtsao. Kötőszövetes septumok A dura mater lemezei a foramen opticumot elhagyva kettéválnak.

A szemműtétek érzéstelenítéséről

A belső lemez borítja be a nervus opticust, a külső a periorbitát alkotja. A periorbita, a bulbus és a külső szemizmok fasciái közötti részt radiális elrendeződésű septumok hidalják át, a közüket kitöltő zsírszövettel mintegy támaszt nyújtva az intraorbitalis struktúrák számára. A külső egyenes szemizmok fasciáit is kötőszövetes sövények kötik össze egy kúpot alkotva, s a szemüreget extraconalis és intraconalis részre osztják.

szürkehályog műtét után romlott a látás

Ezen sövények rugalmassága és összefüggősége azonban egyénenként változó, a nagyobb hiányokkal rendelkező septumok lehetővé teszik a helyi érzéstelenítő oldat gyors szétterjedését az orbita szövetei között. A septumok közötti, zsírszövettel érzéstelenítés a szemészetben rekeszek így kapcsolatban állnak egymással, sőt még a szemhéjak kötőszövetével érzéstelenítés a szemészetben, utat biztosítva a retrobulbaris térből a szemhéjakhoz.

A szemgolyót gömbhéj alakú fascia, az ún. Tenon-féle tok vagina bulbi veszi körül. A szemhez futó erek, idegek és izmok átfúrják. A szemgolyó és a Tenon-tok közötti laza kötőszövettel kitöltött rést spatium intervaginalenak nevezzük, amely a lokális érzéstelenítés szempontjából fontos. A szemgolyó elhelyezkedése az orbitában, kötőszöveti septumok Doxanas és mtsa Érzéstelenítés a szemészetben megközelítési lehetőségek Az elülső orbita biztonságos behatolási kapui a zsírszövettel töltött rekeszek, amelyek a legkisebb kockázatot jelentik az injekciós tű számára.

Ezek elhelyezkedését az óralap mintájára tudjuk legkönnyebben érzékeltetni.

látás plusz 15

A jobb szemben a zsírszövetes rekeszek elhelyezkedése óralapnak megfelelő beosztás szerint2. A jobb szemet tekintve nál található az artéria és véna érzéstelenítés a szemészetben. A középső orbita ezen területe erekben gazdagabb, így ezt a rekeszt jobb elkerülni.

Itt viszont fontos, hogy a m. Jobb szemen temporalisan alul óránál bal szemen közt adhatjuk a legkisebb kockázattal az injekciót, mivel elkerülhetjük az izmokat, idegeket, artériákat. Az orbita biztonságos injectiós megközelítési lehetőségei Hustead és mtsai Az orbita felosztása Az orbitát feloszthatjuk az egyenes izmok által határolt kötőszövetes septumok alapján intraconalis térre, ami az izomkúpon belüli tér, gyakran szinonimaként a retrobulbaris elnevezést használjákvalamint az ezen kívül eső extraconalis térre, ami az izomkúpon kívüli eső terület.

Ennek általános megnevezése peri- vagy parabulbaris tér. A meghatározás önkényes, a négy egyenes szemizom között folyamatos kötőszöveti septum nem található Koorneef Lehetséges a felosztás az orbita mélységének alapján.

Ennek a tagolásnak megfelelően az elülső orbita a külső szemizmok tapadásáig tart. Érzéstelenítés a szemészetben középső orbita a bulbus mögötti mm-ig. Ezen a területen intra- és extraconalis tér is van. Érzéstelenítés a szemészetben harmadik rész a foramen opticumig hátra terjedő terület, mely szintén tartalmaz intraés extraconalis területet. A lokális anesztézia anatómiai aspektusa Az orbitába adott helyi érzéstelenítő hatására nagyon változatos mértékben következik be anesztézia és akinézia.

Ennek egyik oka, hogy látási foltok a szövegen megfelelő idegekhez nem jut el elegendő mennyiségű érzéstelenítő szer. Gyakran előfordul, hogy 4 ml oldat beadásának sincs megfelelő hatása. Ha viszont a ganglion ciliarehoz elég közel adjuk az injekciót, akár 1 ml mennyiség is elegendő lehet az akinézia létrehozására.

videotechnika a látás javítására

Létezik egy úgynevezett oculomotorius rekesz, amelynek septumai mentén az anesztetikum a nervus oculomotorius eredéséig visszavándorolhat. Ha beletalálunk ebbe a rekeszbe az érzéstelenítés a szemészetben tűvel, nagyon gyors akinézia alakul ki. Az oculomotorius rekesz közvetlenül elérhető inferotemporalis, inferonasalis és superonasalis behatolásból. Superotemporalis úton ez csak a musculus rectus lateralis és a rectus superior közötti septum átszúrásával lehetséges.

Az utóbbi módszer veszélye viszont az, hogy a látóideg közelsége miatt könnyen annak sérülését idézhetjük elő. A conjunctiva és a musculus szem migrén tünetei oculi szenzoros blokkját általában nem lehet retrobulbaris injekcióval előidézni, mivel a kötőhártyához és a szemhéjhoz futó érző rostok az izomkúpon kívül haladnak.

Ha érzésteleníteni akarjuk a kötőhártyát és a m. Adhatjuk medialisan, ilyenkor a nervus nasociliarist blokkoljuk, superotemporalisan a nervus frontalis és lacrimalis blokkolására, illetve a nervus infraorbitalis orbitából való kilépéséhez.

Érzésteleníthetjük a szemhéjakat és a conjunctivát praeseptalisan adott injekcióval. A paraszimpatikus rostok a ganglion ciliaren keresztül futnak, így a ganglion blokkolásával a paraszimpatikus beidegzés is gátolható. A szimpatikus érzéstelenítés a szemészetben az erek és izmok mentén haladnak, ezért ha az érzéstelenítés hatására a szemhéj és a szemizmok teljes akinéziája bekövetkezik, szimpatikus blokkal is számolhatunk.

Ahogy behatolunk a tűvel az orbitába bizonyos képletek megszúrása nem, míg másoké nagyon fájdalmas. A bőr és a conjunctiva sok érző ideget tartalmaz, így általában az érzéstelenítő subconjunctivalis, illetve a bőr alá való fecskendezése nagy fájdalommal jár.

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat. Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése: Szembetegségek : A szemműtétek érzéstelenítéséről A szemműtét fájdalommentességének biztosítása minden beteg jogos igénye. A szem és környéke kiválóan érzésteleníthető helyileg alkalmazott érzéstelenítő szerekkel.

A periosteumnak, a sclerának, a durának és az ereknek is gazdag érző beidegzése van, ezek érzéstelenítés a szemészetben is fájdalomról panaszkodik a beteg. Ha az orbitába a conjunctiván keresztül szúrunk és ezt megelőzően cseppel érzéstelenítjük, valamint a fontos képletek 11 12 elkerülésével szúrunk, elméletileg lehetséges teljes akinézia és anesztézia elérése fájdalom kiváltása nélkül. Hustead és mtsai 1.

Helyi érzéstelenítésben használt anesztetikumok A helyi érzéstelenítők 3 szerkezeti elemből állnak: a lipofil aromás gyűrűt alifás intermedier lánc kapcsolja össze a hidrofil amino csoporttal.

Az aromás gyűrű és az intermedier lánc közötti kötéstípus szerint észter és amid származékokat különböztetünk meg. Ez a szerkezeti felépítés csak akkor biztosít helyi érzéstelenítő hatást, ha a molekula bázisossága, lipofilitása és egyéb fizikai és kémiai tulajdonságai erre együttesen alkalmassá teszik. Az apoláris, lipofil molekularész a transzportban, a sejtmembránba történő behatolásban, a hatás helyére való eljutásban fontos. A poláris alkotórész a receptorhoz való kapcsolódásban, a hatás kifejtésében lényeges.

Fontos információk