Milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra

Követelt zeneszámokra vonatkozó felhasználási korlátozások

Apple Ingyenes Terméktámogatás Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy - adott esetben - az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel a továbbiakban "Apple Üzlet" vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatóval, akik segítenek eldönteni, hogy az Ön Apple Terméke vonatkozásában indokolt-e jótállási szolgáltatás igénybevétele, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az alábbi jótállási szolgáltatási lehetőségek közül az Apple melyiket fogja biztosítani az Ön esetében.

Jótállási szolgáltatás igénybe vétele előtt az Apple vagy annak ügynökei kérhetik Öntől, hogy igazolja a termék megvásárlását, válaszoljon a potenciális problémák felderítését célzó kérdésekre, valamint kövesse az Apple jótállási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó eljárásait, például tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat az alábbi "Postán beküldött termék javítása szolgáltatás" igénybevétele esetén.

milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra látás mértéke 1

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások igénybe vételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a meg nem felelés a leszállítás időpontjában már fennállt, kivéve, ha ez a meg nem felelés természetével ellentétes lenne.

Az Apple megkérheti arra, hogy az Apple Terméket vigye el egy olyan Apple Üzletbe vagy Hivatalos Apple Szolgáltatóhoz, amely bevitt termék javítása szolgáltatást nyújtja.

Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe a továbbiakban "ASz" fogják elküldeni a jótállási szolgáltatás elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a jótállási szolgáltatást teljesítették, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzlet vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató címén, illetőleg az Apple Terméket az Apple Szerviz címéről közvetlenül az Ön címére küldik el.

Ha az Apple választása szerint postán beküldött termék javítása szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple díjmentesített levelet és szükség esetén csomagolóanyagot küld Önnek, hogy Ön az Apple Terméket elküldhesse egy Apple Szerviz vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltató címére az Apple utasításainak megfelelően. Ha Ön minden utasítást betart, akkor az Ön címéről és az Ön címére történő szállítást is az Apple fizeti.

Megjegyzés: Az Apple nem felelős a "Csináld magad" jótállási szolgáltatás során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért.

FOGYASZTÓVÉDELMI JOG

Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatót.

Ha az Apple választása szerint "Csináld magad" szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor ennek folyamata a következő. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó kötelezettségek listáját.

Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel.

milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra amikor a látás 0 5 év

Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy ez a jótállási szolgáltatási lehetőség nem érhető el az Ön részére, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére. A jelen jótállási dokumentum rendelkezései nem vonatkoznak i a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre, ii a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; iii a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; vagy iv az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

Hardverjótállás

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, amelyben az Apple Terméket milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra. Az Apple közzétett útmutatói nem kizárólagosan, de magukban foglalják a műszaki leírásokban, használati utasításokban és a szerviz általi kommunikációban foglalt információt. Figyelem: az Egy Éves Korlátozott Jótállás keretén belül benyújtott valamennyi igényre a jelen jótállási dokumentum irányadó.

A jelen jótállás nem vonatkozik bármely nem-Apple márkájú hardvertermékre vagy szoftverre, abban az esetben sem, amennyiben azokat Apple hardverrel együtt értékesítettek, vagy azzal egybecsomagolták. Az Apple által forgalmazott, Apple márkanévvel ellátott vagy anélküli szoftverre beleértve, de nem korlátozva a rendszerszoftvert ez a jótállás nem vonatkozik.

A szoftver használatára vonatkozó jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a szoftvert kísérő licenciaszerződést. Az A látás megelőzése az iskolában nem szavatolja, hogy az Apple Termék működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz.

  1. Николь снова услыхала голос Элли.
  2. Szildenafil, hogyan befolyásolja a látást
  3. A hyperopia plusz 3

Az Apple nem felelős az Apple termék használatára vonatkozó útmutatások be nem tartása milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra keletkező károkért. A jótállási javítás előtt az Apple vagy képviselői kérhetik Önt, hogy igazolja a vásárlás részleteit, válaszoljon olyan kérdésekre, amelyek elősegítik a lehetséges problémák meghatározását, és hogy kövesse az Apple jótállás-érvényesítési eljárását.

Távollátás javulhat az Apple Termékét jótállási javításra átadná, készítsen elkülönített biztonsági másolatot az Apple Termék adathordozóján tárolt adatairól, távolítson el minden olyan személyes adatot, amelyet meg kíván védeni és távolítson el minden biztonsági jelszót.

A jótállási javítást követően az Ön Apple Terméke vagy egy cseretermék az Apple Termék vásárláskor meglévő konfigurációjával kerül Önnek visszaszolgáltatásra, az elérhető frissítések függvényében. A jótállás keretében nyújtott szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerfrissítéseket telepíthet, amelyek megakadályozzák, hogy az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verzióját állítsák vissza.

Elképzelhető, hogy az Apple Terméken telepített harmadik féltől származó alkalmazások nem kompatibilisek vagy nem működnek a rendszerszoftver frissítése következtében. Minden egyéb szoftver újratelepítése, adat és információ visszaállítása az Ön felelőssége.

A szolgáltatás leírása

A jelen jótállás nem vonatkozik az egyéb szoftverprogramok újratelepítésére, az adatok és információk visszaállítására. Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket. Az Apple Termék felnyitása olyan károsodást okozhat, amelyre a jelen jótállás nem terjed ki. Az Apple kérheti, hogy bizonyos felhasználó által telepíthető alkatrészek vagy termékek cseréjét Ön végezze el.

A cseretermékre vagy cserealkatrészre, beleértve az Apple által biztosított útmutatásoknak megfelelően telepített, felhasználó által telepíthető alkatrészt is, az eredeti termék hátralévő jótállása lesz irányadó vagy a csere, illetve milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra dátumától számított kilencven 90 nap aszerint, hogy melyik biztosít hosszabb fedezeti időt az Ön számára.

Amennyiben egy termék vagy alkatrész cserére kerül, minden cserealkatrész cseretermék az Ön tulajdonába, a cserélt alkatrész termék pedig az Apple tulajdonába kerül.

milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra segít helyreállítani a látást

Kérjük, hogy jótállási javítás igénylése előtt tekintse át a lent bemutatott online segítőforrásokat. Az Apple képviselője vagy az AASP - szolgáltató segít eldönteni, hogy Apple Terméke igényel-e javítást, és ha igen, tájékoztatja Önt, hogy az Apple azt miként biztosítja.

Amennyiben telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, az Ön tartózkodási helyétől függően további költségek merülhetnek fel. A jótállási javítással kapcsolatban részletes online információt a lent feltüntetetett online forrásokon találhat. Amennyiben értesítést kap arról, hogy az Apple Termék javítása elkészült, azt azonnal átveheti az Apple Kiskereskedésben vagy AASP - szolgáltatónál, illetve az Apple Termék közvetlenül Önnek kerülhet megküldésre az Apple Javítószervizből.

milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra látás természetes látás-helyreállítási módszerek

Amennyiben mindenben az Apple útmutatása szerint jár el, az Apple megfizeti az Önhöz történő oda- és visszaküldés költségét.

Amennyiben a DIY alkatrészjavítást a körülmények lehetővé teszik, a javítás az alábbiak szerint történik: a Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését kéri: az Apple a cseretermék vagy cserealkatrész kiskereskedelmi árának és a szállítási költségek megfelelő összegnek az Ön hitelkártyáján biztosítékként való zárolását kérheti.

Ebben az esetben az Apple a javítás egyéb módon történő elvégzését ajánlja Önnek. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben az alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá bármely olyan kelléket, amely a kicserélt termék vagy alkatrész visszaküldéséhez szükséges.

milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra látomás Csernyivci

Amennyiben Ön követi az Apple útmutatásait az Apple feloldja a hitelkártyáján az adott összeg biztosítékként történt zárolását és Önnek nem kerül felszámolásra a termék vagy alkatrész ára és az Önnek történő oda- és visszaszállítási költségei. Amennyiben Ön az útmutatás szerint nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt, vagy olyan terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely javításra alkalmatlan, az Apple a zárolt összeggel megterheli az Ön hitelkártyáját.

Engedély beszerzése valaki más tartalmainak a felhasználásához

Amennyiben további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Apple-vel az alább található telefonszámon. Az Apple fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a javítási lehetőségeket és az Ön Apple Termékének alkalmasságát arra, hogy különleges javítási eljárásban részesüljön. A javítási lehetőségek korlátozottak annak függvényében, hogy a javítás mely országban nézd torz látás igénylésre.

A javítási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidő országonként eltérő lehet.

  • Ezt a böngészőt már nem támogatjuk.
  • Ричард и Николь не были готовы к ошеломляющему разнообразию странных существ, собравшихся за воротами.

Amennyiben az Apple Termék nem javítható abban az országban ahol a javítást igényelték, a szállítási és kezelési költségek Önt terhelhetik. Amennyiben a javítást nem abban az országban igényli, mint ahol az eredeti értékesítés történt, Ön köteles eleget tenni minden alkalmazandó import- és exportjogszabályoknak és előírásnak, és Ön felelős minden vámért, valamint vámkezelési illetékért, hozzáadott érték- és egyéb kapcsolódó adóért és díjért.

  • Alapvető jogok a kijárási korlátozások alatt Megosztás: Share on Twitter A véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága és a mozgás szabadsága az emberi jogok európai egyezményében rögzített alapvető jogok.
  • Alapvető jogok a kijárási korlátozások alatt | EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA
  • Követelt zeneszámokra vonatkozó felhasználási korlátozások - YouTube Súgó
  • Használati feltételek | Microsoft Docs
  • Apple Ingyenes Terméktámogatás Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy - adott esetben - az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel a továbbiakban "Apple Üzlet" vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatóval, akik segítenek eldönteni, hogy az Ön Apple Terméke vonatkozásában indokolt-e jótállási szolgáltatás igénybevétele, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az alábbi jótállási szolgáltatási lehetőségek közül az Apple melyiket fogja biztosítani az Ön esetében.

Ahol nemzetközi javítás áll rendelkezésre, az Apple a milyen korlátozások vonatkoznak a jogokra szabványoknak megfelelő összehasonlítható termékek és alkatrészek felhasználásával javíthatja vagy cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket.

Amennyiben a jelen jótállás bármely rendelkezése jogszabályellenes, kikényszeríthetetlen, az az egyéb rendelkezések jogszerűségét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti. A jelen jótállásra azon ország joga alkalmazandó és az azon ország joga szerint értelmezendő, amelyben az Apple Termék értékesítésére sor került. Apple alatt a jelen dokumentum végén feltüntetetett azon Apple értendő, amelyhez azon ország vagy régió tartozik, amelyben az Apple Termék vásárlása történt.

A jelen jótállás kötelezettje az Apple vagy annak jogutóda.

Fontos információk